*** LƯU Ý : ĐẶT HÀNG TRƯỚC 1 NGÀY
                                  GIỜ MỞ CỮA : 2H30 ĐẾN 17H  

                         

                         

                           

                          

                          

                          

                         

                          

                          

                          

                          

                           

                          

                                 

                           

                           

                           

                           

                           


VUI  LÒNG  KHÁCH  ĐẾN ,  VỪA  LÒNG  KHÁCH  ĐI